wyszukiwanie zaawansowane
» Reklamacje

Kategorie

Reklamacje

REKLAMACJE

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem a właścicielem Sklepu w momencie potwierdzenia przez sklep przyjęcia zamówienia i potwierdzenia dostępności towarów oraz dokonania przez klienta płatności za zamówiony towar, a w przypadku płatności przy odbiorze w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia i potwierdzenia dostępności towarów. (Potwierdzeniem zawarcia umowy jest mail od Sklepu potwierdzający złożenie zamówienia i dostępność towaru. Jeżeli klient nie zakwestionuje potwierdzeń umowa zostaje zawarta.)

2. Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, należy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione itp., prosimy o spisanie w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego.

3. www.KochamZabawki.eu gwarantuje bezpieczeństwo transakcji i pewności zwrotów. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU z 2000r. Nr 22, poz.271 ze zmianami), kupujący ma możliwość zrezygnowania z zakupu w ciągu 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Koszt przesłania reklamowanego towaru ponosi Klient.

4. Zapisy z pkt VI regulaminu sklepu mają zastosowanie tylko na terenie państw na terytorium UE.

5. Reklamacje należy przesyłać mailowo na adres info@kochamzabawki.eu – lub telefonicznie pod numerem +48 667 698 334 w godzinach 8.00 – 16.00.

Uszkodzony/niesprawny towar odysłamy na adres 
F.H ELMO 
ul.Górnicza 3/10
62-650 Kłodawa

6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt reklamującego a po uznaniu reklamacji przez gwaranta koszty przesyłki przechodzą na gwaranta.

7. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez klienta, traktowana jest jako naruszenie zasad regulaminu.

8. Niekompletność zamówienia nie może być powodem odmowy przyjęcia zamówienia.

9. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji (np. uszkodzenie mechaniczne powstałe z winy użytkownika czy niesprawność spowodowana zużyciem baterii) towar zostanie odesłany do nadawcy na jego koszt.
 
Przejdź do strony głównej